Hoppa direkt till innehåll

Information rörande Åsgarnsdalen och Fors tätort

I oktober skickade vi ut information gällande utbyggnaden av fiber i Åsgarnsdalen, Avesta. Bifogat fanns även information gällande fastighetsanslutning och anslutningsbox. Med anledning av att dessa instruktioner fortfarande efterfrågas lägger vi även upp dem här. (se pdf-dokument i högermarginal)
Ett landsbygdsprojekt som Åsgarnsdalen inklusive Fors tätort har speciella förutsättningar, det är svårt att lämna någon exakt tidplan när din fastighet ansluts. Projektet omfattar c:a 100 000 meter schakt och det är på många ställen svårt att innan grävstart bedöma markförhållande vilket i sin tur påverkar hur fort utbyggnaden kanske.
I dag sker utbyggnaden med två grävlag ett i Fors tätort och ett i Brattfors. Ett tredjegrävlag är planerat att sättas in inom kort för att hämta upp signalen till nätet. Detta ska ske ifrån Bäsinge. Nätet planeras vara klart hösten 2016. Installationer kommer dock ske etappvis där vi har signalen med oss från Bäsinge.
Frågor gällande utbyggnaden i Åsgarnsdalen besvaras av kundtjänst på Svenska Fibernät 0770-17 18 19 eller på e-post kundtjanst@svenskafibernat.se. Ovanstående och allmän info om utbyggnaden kommer att finnas på www.svenskafibernat.se.