Hoppa direkt till innehåll

Sverigeunikt samarbete om bredbandsinvestering i Halland

-Bredbandsoperatören IP-Only investerar upp till 1,5 miljarder kr till år 2020.

Region Halland har upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland. Det är första gången i Sverige som en region tar ansvar för utbyggnad av bredband genom ett unikt upplägg som innebär att Halland blir det första digitaliserade länet i Sverige. I samband med regionstyrelsens sammanträde på onsdagen berättade parterna om sina gemensamma planer.
För Region Halland är det är ett målmedvetet steg som har sin grund i Tillväxtstrategi för Halland och den regionala Bredbandsstrategin med målsättning om att skapa hög attraktivitet och god tillgänglighet i Halland.
– Vi tror att Halland genom denna unika samarbetsmodell blir föregångare för andra län på samma sätt som vi var när vi införde det fria vårdvalet. Den stora utmaningen när det gäller fiberutbyggnaden är just att nå även invånarna på landsbygden, så att alla ska kunna vara en del av det moderna samhället. I och med det här partnerskapet säkrar vi att medborgarna i hela länet, inte bara i tätorterna, får tillgång till bredband säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland.
IP-Only ser samarbetet som ett startskott för en storskalig utbyggnad av fiber för höghastighetsinternet på landsbygden i Hallands län. Det ligger i linje med bolagets nationella strategi som bland annat innehåller investeringsplaner i storleksordningen 15 miljarder kronor för hela landet fram till år 2020 då regeringens bredbandsmål ska vara uppfyllt.
– Avtalet med Region Halland innebär att 100 procent av hushållen på landsbygden kommer att erbjudas fiber. Anslutningspriset kommer sättas solidariskt till 19900 kr oavsett avstånd mellan den anslutna fastigheten och stamnätet. IP-Only har ambitionen att investera 1,5 miljarder kronor i Halland fram till 2020, säger Henrik Ringmar, vd för IP-Only.