Hoppa direkt till innehåll
 • Ekonomi
 • Vad kommer det att kosta?
 • Hur mycket sparar jag?
 • Höjs värdet på min fastighet?
 • Finns det möjlighet till avbetalning?
 • Kan man göra avdrag för kostnaden?
 • Är det några avgifter om jag ansluter mig men inte utnyttjar några tjänster?
 • Anslutning
 • Hur mycket grävning blir det?
 • Kan jag påverka var på tomten det grävs?
 • Hur kommer kabeln in i huset?
 • Kan jag vänta med att ansluta mitt hus?
 • Hur ser installationen ut inomhus?
 • Installation
 • Kan ni installera fler uttag inomhus?
 • Tjänster
 • Jag sitter fast i ett avtal idag med annan leverantör, hur gör man då?
 • Kan jag ha trygghetslarm via fiber?
 • Internet
 • Vad behövs för att Internet ska fungera?
 • Hur kan man behålla en leverantörs e-postadress (t.ex Telia eller Comhem) om man vill välja en ny leverantör i ert nät?
 • Telefoni
 • Kan jag använda mina befintliga telefoner om jag beställer bredbands-telefoni (IP-telefoni)?
 • TV
 • Vad behövs ytterligare för att både digitala/analoga TV-apparater ska fungera?
 • Drift och säkerhet
 • Vad händer vid ett strömavbrott?
 • Övriga frågor
 • Vart ska jag vända mig om jag har mer frågor och funderingar?
 • Anslutning
 • Hur ser tidplanen ut?